De engelska orden och uttrycken i vårt svenska språk blir allt fler. Konstigt vore väl annars när vi ständigt bombarderas av TV, film, musik, datorspråk och affärstermer på engelska (läs amerikanska).

Självklart finns det ord som inte kan översättas på ett vettigt sätt, t ex popcorn, men varför säger de flesta e-mail istället för e-post och cheeseburgare istället för ostburgare?

Vissa ord har försvenskats så till den milda grad att de låter som de använts i våra trakter sedan Hedenhös: tejp, T-shirt, jobb, pocketbok… Och det kommer hela tiden nya. Ofta lever det engelskspråkiga ordet och försvenskningen sida vid sida under flera år. Exempel på detta är ordet rave som stavas just så i vissa tidningar men rejv i andra tidningar.

Uppdelningen av sammansatta ord börjar bli allt vanligare. Detta beror naturligtvis på engelskan och amerikanskan. Inte heter det buss hållplats, vardags rum och så vidare. Däremot bus stop, living room…

Detta kan ställa till en del problem för den som läser. “En brunhårig flicka stod vid en bardisk och småpratade med en sjukgymnast.” kan förvrängas till “En brun hårig flicka stod vid en bar disk och små pratade med en sjuk gymnast.”, vilket inte är så lyckat.

En förening vars mål är att värna om vårt svenska modersmål är “Nya tungomålsgillet”. Föreningen har funnits sedan 1986 och har cirka 1300 medlemmar över hela landet.

– Vi vill givetvis inte plocka bort alla engelska ord och uttryck, menar gillets ordförande Bernt Olsson. I många sammanhang har de en uppiggande verkan och hjälper till att göra svenska språket rappare.

Språket förändras alltså hela tiden. Men att använda engelska termer när det finns svenska som fungerar precis lika bra bidrar bara till att vi måste lära oss nya ord och uttryck hela tiden. Använd därför svenska ord när det går bra och engelska när det är nödvändigt!