Selma Lagerlöf och hennes verk

Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest kända och uppskattade författare genom tiderna. Fram tills helt nyligen var det hon som syntes på våra 20-kronorssedlar. Hon föddes i Värmland 1858 och debuterade som författare vid 33 års ålder med romanen Gösta Berglings saga som var en slags historia om den värmländska hembygden. Hon var den första kvinnan som fick nobelpriset i litteratur och den första kvinnan som fick tillträde till den Svenska Akademien. Hennes romaner präglas ofta av kristna budskap, kärlek och orättvisor, samt ett visst mått av övernaturliga inslag. Det verk som är mest känt internationellt av det hon har skrivit är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige som dock egentligen var till som en lärobok i geografi för elever i grundskolan och som skrevs på uppdrag av Skolverket. Boken handlar om en pojke som flyger runt till olika delar i landet på en gåsrygg.

Selma Lagerlöf har skrivit väldigt många böcker i romanform och nästan alla har blivit väldigt populära och många av dem har senare filmatiserats. Romanen Körkarlen som bland annat handlar om alkoholproblem och sjukdom filmatiserades i en klassisk version av Victor Sjöström redan 1921, senare har den också filmatiserats i Frankrike.

Selma Lagerlöf var under sin livstid aktiv i kampen för kvinnlig rösträtt och hon var motståndare till nazisternas förföljelse av judar under 1930-talet, vilket ledde till en bojkott av hennes böcker i Nazityskland.

Lagerlöf är en av de största svenska författarna som någonsin har levt och hon står bland annat som staty i Landskrona och har blivit avbildad på många målningar, bland annat av Carl Larsson. Hon avled 81 år gammal år 1940 efter att ha drabbats av lunginflammation och hjärnblödning. Begravningen skedde i Östra Ämtervik och sändes direkt på radion av Sven Jerring. Hennes böcker läses fortfarande både i utbildningssyfte och för underhållningssyfte.


August Strindberg och hans verk

August Strindberg är en av Sveriges mest inflytelserika och största författare genom tiderna. Han föddes i Stockholm år 1849 och var förutom författare också bildkonstnär och dramatiker. Internationellt är han mest känd för det sistnämnda. August Strindberg är en person som alltid har varit omdiskuterad och kontroversiell. Han var ofta inblandad i kulturella konflikter av olika slag och har beskyllts för att vara kvinnohatare. Strindberg var mycket produktiv som konstnär och författare och ses som en person som var banbrytande inom den svenska litteraturen. Han tillhörde den krets som kallades åttiotalisterna vilka var starkt influerade av utlandet.

Strindberg var i viss mån involverad i den så kallade arbetarrörelsen vilket kan märkas i verk som till exempel Röda rummet som också var hans litterära genombrott där han driver gäck med tjänstemän och överheten och menar bland annat att de inte gör något av värde. Hans böcker utspelar sig ofta i Stockholm där han växte upp och innehåller vackra och rika miljöbeskrivningar.

Redan tidigt var Strindberg en ganska besvärlig person. Han satsade till en början på en akademisk karriär men misslyckades eftersom han alltid lyckades hamna i bråk med både elever och lärare. Han var dock tidigt en skicklig författare och fick bland annat stipendium av kung Karl X. August Strindberg fick aldrig något nobelpris i litteratur vilket förmodligen berodde på att han alltid hade en förmåga att komma i konflikt med den litterära och kulturella världen.

Han hade dock också många goda sidor. Bland annat fick han som tack för sina insatser för arbetarrörelsen en tacksamhetsgåva. Han skänkte dock bort denna gåva till nödställda, fattiga och behövande.

Strindberg var under en turbulent period drabbad av psykiska problem med vanföreställningar. Han dog efter att ha drabbats av cancer år 1912 vid 63 års ålder. Han ligger idag begravd på Norra begravningsplatsen i Solna kommun.