August Strindberg är en av Sveriges mest inflytelserika och största författare genom tiderna. Han föddes i Stockholm år 1849 och var förutom författare också bildkonstnär och dramatiker. Internationellt är han mest känd för det sistnämnda. August Strindberg är en person som alltid har varit omdiskuterad och kontroversiell. Han var ofta inblandad i kulturella konflikter av olika slag och har beskyllts för att vara kvinnohatare. Strindberg var mycket produktiv som konstnär och författare och ses som en person som var banbrytande inom den svenska litteraturen. Han tillhörde den krets som kallades åttiotalisterna vilka var starkt influerade av utlandet.

Strindberg var i viss mån involverad i den så kallade arbetarrörelsen vilket kan märkas i verk som till exempel Röda rummet som också var hans litterära genombrott där han driver gäck med tjänstemän och överheten och menar bland annat att de inte gör något av värde. Hans böcker utspelar sig ofta i Stockholm där han växte upp och innehåller vackra och rika miljöbeskrivningar.

Redan tidigt var Strindberg en ganska besvärlig person. Han satsade till en början på en akademisk karriär men misslyckades eftersom han alltid lyckades hamna i bråk med både elever och lärare. Han var dock tidigt en skicklig författare och fick bland annat stipendium av kung Karl X. August Strindberg fick aldrig något nobelpris i litteratur vilket förmodligen berodde på att han alltid hade en förmåga att komma i konflikt med den litterära och kulturella världen.

Han hade dock också många goda sidor. Bland annat fick han som tack för sina insatser för arbetarrörelsen en tacksamhetsgåva. Han skänkte dock bort denna gåva till nödställda, fattiga och behövande.

Strindberg var under en turbulent period drabbad av psykiska problem med vanföreställningar. Han dog efter att ha drabbats av cancer år 1912 vid 63 års ålder. Han ligger idag begravd på Norra begravningsplatsen i Solna kommun.